Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

S ochranou před insolvencí vám pomůže pojištění pohledávek

Po relativně klidném období od posledního významného výkyvu před více než deseti lety byl ekonomický vývoj většiny společností v ČR i v zahraničí poměrně stabilní. To se významně změnilo s nástupem pandemie covid-19 v letošním roce.

pojištění pohledávekObavy z prudkého ekonomického propadu se rychle promítly do situace na trhu pojištění pohledávek. Pojistitelé provádějí důkladnou revizi odběratelů a stává se poměrně často, že někteří odběratelé se dostanou z pohledu úvěrové pojišťovny do takové situace, kdy není pojistné krytí nadále poskytováno nebo je poskytováno jen v omezené míře. V některých zemích západní Evropy stát nabízí soukromým úvěrovým pojistitelům různé formy garance, aby krytí bylo nadále poskytováno v co možná nejvyšší míře. V ČR a v dalších zemích střední a východní Evropy i přes snahu úvěrových pojistitelů takovéto dohody se státními orgány nebylo dosaženo a podporu poskytuje stát nadále pouze prostřednictvím státních organizací, jako jsou například ČMZRB, ČEB nebo EGAP.

Zkušený makléř je schopen nabídnout řešení

O to důležitější nyní je, aby firmy společně se svými makléři našly řešení pro opětovné navýšení limitů s ohledem na své specifické potřeby. Existují totiž různé možnosti, jak tuto situaci alespoň částečně řešit a podpořit tak stabilitu obchodu a vůbec fungování společnosti.

Naši specialisté jsou se svými klienty v prakticky každodenním kontaktu a snaží se pružně reagovat na vývoj ovlivněný celou řadou mnohdy těžko predikovatelných faktorů. Pokud se vás týká riziko silné ekonomické nestability nebo dokonce insolvence a chcete prověřit, nakolik je vaše stávající pojištění pohledávek na tuto situaci připraveno, nebo máte zájem si toto pojištění sjednat, rádi se vám budeme věnovat.

Důležitá je také oblast prevence rizika neuhrazených pohledávek. Je nutné důkladně prověřit obchodního partnera, nejlépe z více na sobě nezávislých zdrojů. Také nelze podceňovat správné nastavení procesu objednávek, například je nutné také ověřit, zda ten, kdo (zejména u nových obchodních příležitostí) objednávku zasílá, je k tomu skutečně oprávněn. V naší praxi jsme se setkali s případy, kdy byly další objednávky odesílány z domény, která byla té původní, na kterou byl klient zvyklý, velmi podobná, lišila se jen jedním písmenem. Kdybychom tuto situaci včas nedetekovali, byl by klient v problémech nejen se zaplacením dodávky, ale i s případnou likvidací pojistné události u úvěrového pojistitele.

Výkonnost ekonomik celosvětově poklesne, eurozóna zažije opravdu výrazný propad a tisíce firem budou v bezprostředním ohrožení

Dle studií úvěrových pojistitelů se v roce 2021 očekává pokles HDP celosvětově asi o 4,2 %. To je oproti nárůstu o 2,4 % v minulém roce významná změna. Ještě více bude postižena eurozóna, kde se očekává pokles ve výši asi 7,3 %. Odhad pro země střední a východní Evropy odpovídá už zmíněnému celosvětovému průměru.

Nejvíce postižené sektory jsou oblast služeb, ale i odvětví, jako je například automobilový průmysl, kde je meziroční pokles obratu poměrně významný.

Co se týče vývoje insolvencí, očekává se poměrně významný nárůst zejména po skončení podpůrných opatření státu na eliminaci následků pandemie covid-19 (viz graf níže).

Rádi vám pomůžeme, abyste byli v případě, že se to dotkne i vaší firmy, na tuto situaci co nejlépe připraveni.

nárůst insolvencí 2020

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

IKEP s.r.o.
Havlíčkova 1732
26601 Beroun

ikep@ikep.cz
+420 731 157 400